INHOUD No. 6, 1951 COMMISSIE STAD EN DORP Voorzitter: Ir J. F. van Hoytema, Mechelsestraat n, Scheveningen - Secretaris: Ir F. H. Warnaars, Burnier- straat 28, 's-Gravenhage - Met 11 Provinciale Commissies. COMMISSIE HEEMSCHUT EN DE JEUGD Voorzitter: A. Oosterlee, Prinsessegracht 19, 's-Gravenhage - SecretarisJ. van Mourik, Aardbeistraat 28, 's-Gravenhage. ORGAAN Het orgaan verschijnt tweemaandelijks en staat onder redactie van TON KOOT. - Commissie van Advies: A. G. M. Boost - Ir J. P. Fokker - Prof. Dr M. D. Ozinga - C. W. Royaards. Alle leden, buitengewone leden en donateurs ontvangen het orgaan gratis. - Losse nummers o,go. - Alle correspon dentie betreffende de redactie van het orgaan en inlichtingen over het lidmaatschap van de Bond Fleemschut richte men aan het secretaiiaat: Leidsegracht 60, Amsterdam Centrum, Telefoon 40481, Postgiro 124326, Bankiers: Hope Co - Amsterdam. Alle correspondentie betreffende advertenties richte men tot de uitgever C. V. Allert de Lange, Damrak 62, Amsterdam- C. - Telefoon 40292-41292 - Postgiro 4110. 1 pag. 95 TON KOOT - OP HEEMWACHT pag. 98 UIT HEEMSCHUT'S LEDENKRING pag. 99 W.F.A.M. GERRESE - VIJF EN TWIN TIGJAAR TOEZICHT OP DE BUITEN RECLAME TE AMSTERDAM pag. 100 CORNEILLE F. JANSSEN - GOES: EEN KANS DIE GEMIST DREIGT TE WORDEN pag. 103 A. G. M. BOOST - AMSTERDAM HAARLEM: EEN LELIJKE WEG pag. 104 Ds. A. L. BROER - SCHOONHEID EN SCHENDING IN FRIESLAND pag. 106 H. BACKXVAN WEERELD - DE SCHUT TERSGILDEN IN HOOGTIJD pag. 109 CORNEILLE F. JANSSEN - MOLENS IN NOOD TE WARNSVELD EN ZUNDERT

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 8