mkm. dezilver te „verbeteren" d.w.z. hij moet er een nieuw schild bijvoegen. Tot besluit wordt er nog een ronde om de molen gemaakt en trekt de stoet weei naar de kom van het dorp terug. Op deze terugweg wordt echter bij élk café even halt gehouden. De kastelein en zijn helpers staan dan al met dienbladen - beladen met volle glazen - voor 't café gereed om de gildebroe- ders en muzikanten 'n gratis borrel te schenken Na een serenade tot dank trekt men dan weer verder naar het volgende café Voor de woning van de nieuwe Koning wordt even eens halt gehouden Hier tonen de mannen hun be hendigheid in het vendelzwaaien - in een reeks van schone in elkaar vloeiende zwenkingen golven de dunne zijden vlaggen door de lucht en langs de grond. Dit vendelzwaaien heeft niet alleen bij het koningschieten plaats maar wordt ook bij andere gelegenheden als eerbewijs gebracht In Brabant en de Achterhoek is men over het algemeen zéér be dreven in het vendelzwaaien, maar in Limburg gaat deze kunst jammer genoeg meer en meer ver loren f**r. Onder het vendelzwaaien voor de woning van de nieuwe Koning geeft de muziek eveneens 'n extra nummertje. Na de rondgang door het dorp belandt men ten slotte weer bij het Gildehuis, waar de nieuwe Ko ning aan de deur wordt opgewacht met een kom water, waarin hij naar oud gebruik zijn handen af spoelt en als dank 'n zilveren geldstuk in de kom laat vallen Vroeger had dan daarna een gezamenlijke gilde- maaltijd plaats, nu echter veelal beperkt tot het sa men drinken van 'n glas bier of borrel, als tractatie van de Koning En zo was dit dan ook weer het einde van het jaar lijkse St Willibrordus schuttersfeest te Bakel In al z'n eenvoud een prachtig bewaard gebleven stukje folklore Wij kunnen slechts hopen dat het zo nog lang voor ons en 't nageslacht behouden mag blij ven en niét als zovele andere oude tradities en ge bruiken aan de moderne tijd en vervlakking te gronde zal gaan 108 Hoog in de lucht op de top van de molenwiek troont de vogel foto van de schrijver De Burgemeester lost het eerste schot. joto van de schrijver

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 22