De stoet trekt rond de molen. zwaaiers met hun grote kleurige vlaggen. Zij allen, ook de tamboer, zijn gekleed in rode blouse en zwarte broek en dragen 'n zwarte baret op 't hoofd. Daarachter volgt dan de Koning van't vorige jaar, omhangen met het fraai gedreven, vaak eeuwenoude gildezilver, be staande uit zilveren kettingen, waartussen een aantal schilden of platen bevestigd zijn, welke zowel borst als rug van den koning be dekken. En tenslotte draagt hij dan nog de zware halsketen met de zilveren vogel. De Koning wordt omringd door de leden van 't gil- debestuur. Allen dragen de hoge hoeden met struisveren versierd, eenvoudige zilveren ketens met enkele schilden en verder kleurige sjerpen, 'n En kele onder hen is gewapend met een oude helle baard (lans met bijl), als herinnering aan vroeger tijden, toen de schutters nog bewakingsdiensten, enz. verrichtten, 'n Paar anderen dragen de zware oude buksen, waarmee straks op de vogel geschoten zal worden. Achter de Koning en de leden van 't gildebestuur sluiten de schutters aan; een van hen draagt de houten vogel. Dan volgen de Burgemeester en andere notabelen, enige genodigden en tal van dorpelingen, waarme de de stoet besloten wordt. Zo trekt men dan naar de standerdmolen van mole naar Adriaans. De muzikanten spelen marsmuziek, afgewisseld door tromgeroffel van de Gildetam- boer. Terwijl de vaandeldrager te paard, (stan- daardruiter of alféris genoemd), in sierlijke zwen kingen voor de stoet uitrijdt. Bij de molen aangekomen maakt allereerst de gehele optocht twee maal een rondgang om de molen. Vervolgens wordt de ijzeren staaf met daarop de houten vogel stevig aan de onderste wiektop gebonden en het wiekenkruis dan een halve slag rondgedraaid, zodanig dat de roede weer recht voor de borst van de molen komt te staan en de vogel, hoog in de lucht, op de bo venste wiek troont. Vervolgens kruit men de molen zodanig dat het wiekenkruis voor het front van de schutters komt te staan. De schutters trekken nu een ge nummerd lootje en volgens deze nummering vindt dan het vogel- foto van de schrijver schieten plaats. De Burgemeester van Bakel lost echter het éérste schot, dan de Pastoor en als derde de Koning van 't vorige jaar. Men schiet met de buks, in dit geval een oude zware achter lader, welke tijdens het richten en vuren op een kleine ladder steunt. Bij élk raak schot, dus tel kens als er een stuk van de vogel wordt afgescho ten, slaat de tamboer zijn roffel Zo zien wij bij elke treffer het houten vogellichaam meer en meer verminken en kleiner worden - 'n vleugel, de staart, de kop - welke laatste gaaf en nog met bloemen versierd op de grond belandt - tenslotte gelukt het aan één der schutters om de nog op de stand hangende vogelromp naar beneden te' schieten, waardoor hij nu voor één jaar Koning van het gilde wordt. Men omhangt de nieuwe Koning met het Gildezilver en overhandigt hem de uitge loofde prijs. De nieuwe Koning is verplicht het gil- De moienwxek wordt omhoog gedraaid. joto van de schrijver 107

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 21