HENDRIKSEN MWENHUIS L.H. Scheepers AANNEMERSBEDRIJF ROERMOND De restauratie wordt uitgevoerd door N V Veiemgd Aannemers- en Steenhouwersbednjf VAN DER SLUIS VAN DIJK - Giessendam-Leersum Firma BORGERLERSTRAAT 23 DEVENTER Restaurateurs van Monumenten Schoenmakersstraat 7 - Tel. 2108 TELEFOON 2977-341 7 Burger- en Utiliteitsbouw Speciaal adres voor onderhoud en restauratiewerken Lid van de Bond Heemschut

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 8