B. EIJSBOUTS C.V. LOUIS WALHAVEN Jb PRETT V. HAKHOF ZN. BOUWBEDRIJF voorheen Jb. Boerendans N.V. BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF ZUIDEINDE 89, TELEF. 255, OOSTZAAN Firma Timmer- Metsel en Aannemersbedrijf Ook voor restauratiewerken Achterstraat 4 - Tel. 4615 HOORN Uitvoerenden ontwerpen van Fabrieksinstallaties Molenmakerij ZAANDAM TEL. 4498 Wed.C.v. d. Berg TIMMERMAN AANNEMER HOORN Atelier voor het restaureren van Schilderijen Erkend Restaurateur Speciaal Restauratie oude Bouwwerken Grote toren te Bergen op Zoom, in opdracht beiaard van 48 klokken NED. FABRIEK VAN TORENUURWERKEN ASTEN (N.B.) FIRMA NOORDERSTR. 24 TEL. 4836 (K 2990) POSTGIRO 297908 LANGE LEIDSEDWARSSTRAAT 49 AMSTERDAM-C - TELEF. 34469

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 34