Hf 4# v m m C&M^S OSS IL®®DD V. BUUREK JILLEBA ^é-Cex CuigjQ4 Amersfoort» tel.: 4036 C. G. J. VAN OORT miMilllkklUIN *f&* ö&sAï v; LEIDEKKF.RSBEDRIJF Utrecht, Merwedekade 228 bis Tel. 17952 Speciaal voor historische Bouwwerken Electrotechnisch Bureau Firma W.A. SLAGER Leeuwarden Anno 1892 HUURMAN - DELFT ruinsma en <^7ebrde IBoer **r* k* *iir*^>*\& t** *i* 2^.7-V< jviha.'a 'k RESTAURATIE RIJKSMONUMENTENGLAS OUD BROEIGLAS ANTIEK GLAS ONTWERPEN EN UITVOEREN VAN GEDENKRAMEN VOOR JUBILEA Wij be wapenden o.m. Kon. Paleis 'tLoo Kon. Stallen 'tLoo Rijksmuntgebouw, Utrecht div. Post- en Telefoongebouwen, Fabrieken, Boerderijen, enz. enz. OUDE R(JN 104 LEIDEN TELEFOON 24292 Lid van de Bond Heemschut PRIMA REFERENTIES Firma IQmït AANNEMERS Noorderweg 1 -3 Enkhuizen, Telefoon 244 Restaurateurs van het Zuiderzeemuseum

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 32