ZILVER HEEMSCHUTSERIE 'Meel 72 C. J. HUDIG VAN DE NEDERLANDSE EDELSMID Omvang 128 pag., 80 illustraties op kunstdrukpapier. - Omslagontwerp van Helmuth Salden - Prijs geb. f 5.90, frs 1 IQ, Grote schenkkan. Rintie Jans Leeuwarden, 1671 Verscheiden zijn de materialen, waarover de kunstenaar beschikt om vorm te geven aan zijn scheppende gedachten, maar weinig zo edel als het zacht glinsterende metaalzilver. Het is geen wonder, dat kunstenaars de ei genschappen van dit edele metaal waarde ren en dat de kunst van de edelsmid in Nederland tot grote bloei kwam. De tegen woordige kennis van het Nederlands zilver stelt ons in staat de algemene vormen en de versiering vanaf de Middeleeuwen te volgen. In dit boek worden deze vormen en orna mentiek besproken en afgebeeld, waardoor een algemeen karakteristiek ontstaat van het Nederlandse zilver. UITGAVE ALLERT DE LANGE AMSTERDAM Verkrijgbaar in de boekhandel 1

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 28