ZUID-LIMBURG HEEMSCHUT SERIE deel J3 C. A. HUYGEN ONS OUDSTE CULTUURLAND Omvang 182 pag., 31 illustraties. - Omslagtekening van C. J. Kelfkens. Prijs geb. f 5.90, frs 92.—. Kasteel Chaloen te Oud-Valkenburg Foto F. Lahaye In een twaalftal hoofdstukken behandelt de auteur de bodem, de voorgeschiedenis, de resten van de Romeinse cultuur, de staat kundige en religieuze centra in de middel eeuwen, de kastelen en de omwenteling in de cultuuruitingen van de laatste vijftig jaren. Voor iedere Nederlander, die wel eens in Limburg geweest is en van het land houdt, zal het lezen van het boekje een heerlijke herinnering zijn en voor de bewoners van Zuid-Limburg zij dit werkje bovendien een aansporing om mede te werken aan het behoud van de schoon heid van hun eigen gewest. UITGAVE ALLERT DE LANGE AMSTERDAM Verkrijgbaar in de boekhandel

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 27