PARKETVLOEREN-FABRICAGE Waar de toepassing van parketvloeren (ook in meer luxe uitvoeringen), speciaal ook in restauraties van oude gebouwen, nog steeds veelvuldig worden ver wezenlijkt, meenden wij de lezers van Heemschut enige détails betr. de fabricage hiervan - welke ons welwillend werden afgestaan door „DOETIN- GHEM PARKET" te Doetinchcm - te moeten geven. De gehele fabricage van stam tot vloer geschiedt in eigen fabrieken te Doetinchem, zulks om een en an der volledig te kunnen garanderen. Nadat de stammen (in hoofdzaak tropisch hard hout!) resp. het plaathout is „voorgezaagd" op de gewenste dikte (het zagen geschiedt uitsluitend „quartier") wordt het hout in een der vijf droog kamers gebracht, alwaar het hout - voor iedere houtsoort is dit natuurlijk verschillend - bij een beL paalde temperatuur wordt gestoomd en gedroogd tot een vochtgehalte van 6 a 7%. (de verschillende gegevens betr. krimpen en zwellen zijn vooraf in het droogproces verwerkt). „DOETINCHEM PARKET" is gaarne bereid U te ontvangen, resp. haar gezamenlijke fabrieken te tonen (indien een en ander U niet mogelijk is, kunt U vanzelfsprekend geheel vrijblijvend alle inlich tingen schriftelijk ontvangen). Het laden van een der 5 in serie staande droogkamers Een der vierzijdige schaafbanken in tolle werking Matenalenmtzet op het werk S Schrapen van gelegde Doetinchem Paiketvloer Montesson Lyceum ElswoutOverveen; hardhouten strokendekvloeren over bestaande vurenhouten ondenloeren. geleverd en gelegd door Doetinchem Parket I

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 8