HENDRIKSEN NIEUWE)!HUIS LOUIS WALRAVEN iMt Jre t>U)$en De restauratie wordt uitgevoerd door N V Veiemgd Aannemers- en Steenhouwersbednjf VAN DER SLUIS VAN DIJK - Giessendam-Leersum Atelier voor het restaureren van Schilderijen Erkend Restaurateur BLIKSEMAFLEIDERS HERINGA WUTRICH HAARLE M Firma BORGERLERSTRAAT 23 DEVENTER Restaurateurs van Monumenten |^'Gspv»«nl?^ce- LANGE LEIDSEDWARSSTRAAT 49 AMSTERDAM-C - TELEF. 34469 TELEFOON 2977-3417

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 37