B. EIJSBOUTS C.Ï. «•••tg G. J. TEN ELZE V. HAKHOF ZN. BOUWBEDRIJF voorheen Jb. Boerendans CENTRALE LICHTDRUKINRICHTIM jM Firma Timmer- Metsel en Aannemersbedrijf Ook voor restauratiewerken Achterstraat 4 - Tel. 4615 HOORN Uitvoeren en ontwerpen van Fabneksinstallaties Molenmakerij ZAANDAM TEL. 4498 Wed. C. v. d. Berg HOORN SEDERT igoi Voor al uw r AANNEMERSBEDRIJF TELEFOON 659 ZUTPHEN Restaurateur van Historische Gebouwen Grote toren te Bergen op Zoom, m opdrac ht beiaard van 48 klokken NED. FABRIEK VAN TORENUURWERKEN ASTEN (N.B.) •k FIRMA TIMMERMAN AANNEMER NOORDERSTR. 24 TEL. 4836 (K Q990) POSTGIRO 297908 LICHTDRUKKEN FOTO-COPIEËN TEKENMATERIAAL KANTOORARTIKELEN HARTENSTRAAT 26 - AMSTERDAM-C. - TELEr 45132 Lid. v.d. Bond Heemschut. Prima referenhen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 36