L. H. Scheepers io AANNEMERSBEDRIJF ROERMOND Schoenmakersstraat 7 - Tel. 2108 v/h H. J. JURRIENS Burger- en Utiliteitsbouw Speciaal adres voor onderhoud en restauratiewerken Lid van de Bond Heemschut KASTELL DUURSTEDE ,BUUR TOREN Restauratie van historische gebouwen „JACOBI", UTRECHT N V AANNEMERSBEDRIJF SINGELSTRAAT u TELEFOON 10709 UTRECHT

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 32