A.P.W.BROOD G.W SCHEERS êr ZOON SCHILDERWERKEN OP ELK GEBIED LI N G. W. C. OOSTERBAAN - AMSTERDAM Jo H STEENHOUWERSBEDRIJF v/h G. J. SCHOOT AANNEMERS EN LEVERANCIERS VOOR HERSTELWERK EN WEDEROPROUW iSckreucler'ó ^echnióck ^Bureau FIRMA OPGERICHT 185)4- PRINSENGRACHT 6/1 AMSTERDAM TELEFOON 4^2 26 LOODGIETER SANITAIRE INSTALLATIES AMSTERDAM-C. WOLVENSTRAAT 5 - TEL. 31674 W. MASTENBROEK NIEUWBOUW WATERWERKEN HEEMSCHUTSERIE SPIEGEL VAN 'S LANDS CULTUREEL ERFDEEL UITGAVE ALLERT DE LANGE /AMSTERDAM Vraagt voor steenhouwwerken en restauratie steeds prijs bij: DOETINCHEM, TEL. HAMBURGERBROEK K 40/357. NA 5 UUR TEL. 975 Uitvoering van alle voorkomende schilderwerken PRINSENGRACHT 570 TELEFOON 34613 I AMERSFOORT Hoogeweg i 19 Telefoon 6210 Centrale Verwarming W armwatervoorziening Oliestookinrichting Specialiteit in het verwarmen van kerken en grote gebouwen Referentielijst aanwezig van meer dan 100 door ons verwarmde kerken ADMIRAAL DE RUYTERWEG 392 AMSTERDAM W. TEL 80096 l AANNEMER - TEL. 212 - VOLENDAM

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 29