INHOUD No. 4, 1951 COMMISSIE STAD EN DORP Voorzitter: Ir J. F. van Hoytema, Mechelsestraat n, Scheveningen - Secretaris: Ir F. H. Warnaars, Burnier- straat 28, 's-Gravenhage - Met 11 Provinciale Commissies. COMMISSIE HEEMSCHUT EN DE JEUGD Voorzitter: A. Oosterlee, Prinsessegracht 19, 's-Gravenhage - Secretaris: J. van Mourik, Aardbeistraat 28, 's-Gravenhage. ORGAAN Het orgaan verschijnt tweemaandelijks en staat onder redactie van TON KOOT. - Commissie van Advies: A. G. M. Boost - Ir J. P. Fokker - Prof. Dr M. D. Ozinga - C. W. Royaards. Alle leden, buitengewone leden en donateurs ontvangen het orgaan gratis. - Losse nummers0,90. - Alle correspon dentie betreffende de redactie van het orgaan en inlichtingen over het lidmaatschap van de Bond Heemschut richte men aan het secretariaat: Leidsegracht 60, Amsterdam Centrum, Telefoon 40481, Postgiro 124326, Bankiers: Hope Co - Amsterdam. Alle correspondentie betreffende advertenties richte men tot de uitgever C. V. Allert de Lange, Damrak 62, Amsterdam- C. - Telefoon 40292-41292 - Postgiro 4110. pag. 61 TON KOOT - OP HEEMWACHT pag. 64 H. W. HERWIG - HET HART VAN DE PRTNSESTAD pag. 69 Ir S. H. STOFFEL - HET PRINSENHOF HERSTELD pag. 73 D. P. OOSTERBAAN - EEN AANSLAG OP DE OUDE DELFT pag. 75 CONGRES „HEEMSCHUT EN DE JEUGD" pag. 76 Mr H. E. PHAFF - HET DELFTSE STAD HUIS

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 10