firma ALPHÖNS VAI DER BOM Krayenhaide Zn., N.V. H. DIK P. DE DOOD Oudland Boomkwekerijen STATIONSSTRAAT 34, OUDENBOSCH TELEFOON 203-199 SIERHEESTERS In betere soorten Halfstam en Hoogstam LAANBOMEN BOSPLANTSOEN ENZ. Uw bezoek is ons steeds welkom Schilderijlijstenfabriek St. Antoniusbreestr. 69 Telefoon 30616 AMSTERDAM C. Levering van schilderijlijsten in elke gewenste kleur en-of formaat geven U hierbij kennis, dat zij overeengekomen zijn vanaf i Mei 1951 ieder voor eigen rekening te handelen Bij het NEDERLANDS OPENLUCHT MUSEUM te Arnhem wordt gevraagd: Wetensehappetijk Ambtenaar Nieuwe schrijfmachines KAPTINO RESTAURATEURS VAN SCHILDERIJEN Amsterdam, H. DIK, Weesperzijde 245 P. DE DOOD, Rokin 74 SSC P D (Conservator) Vereist academische opleiding in Sociologie, Sociografie of Ethno- logie, of andere gelijkwaardige opleiding en zeer ruime kennis van Volkskunde en/of Cultuurgeschiedenis Salaris volgens Rijksregeling Sollicitaties onder motto Li/Nom - 343j aan de CENTRALE PERSONEELSDIENST ^Binnenhof 4 Den Haag JUWEL 245 5 SIMTYP 302,50 REMINGTON 340 OLYMPIA/3io; ƒ350; TIPPA/328 Dit zijn handige koffermachines, ook de zware stan daard. Bij ons in huurkoop, in een jaar Uw eigendom. Gebruikte machines van 60. Bezoekt U eens onze showrooms. Service door geheel Nederland. Leliegracht 24 - Amsterdam C. - Telefoon 46922

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 6