B. EIJSBOUTS C.V. G. J. TEN ELZE m V. HAKHOF ZN. BOUWBEDRIJF voorheen Jb. Boerendans CENTRALE LICHTBRUKIMICHTIM Firma Timmer- Metsel en Aannemersbedrijf Ook voor restauratiewerken Achterstraat 4 - Tel 4615 HOORN Uitvoeren en ontwerpen van F'abneksinstallaties Molenmakerij ZAANDAM TEL. 4498 HOORN SEDERT 1901 Voor al uw AANNEMERSBEDRIJF TELEFOON 659 ZUTPHEN Restaurateur van Historische Gebouwen Grote toren te Bergen op Zoom, in opdrai ht beiaard van 48 klokken NED. FABRIEK VAN TORENUURWERKEN ASTEN (N.B.) FIRMA Wed. C. v. d. Berg TIMMERMAN AANNEMER NOORDERSTR. 24 TEL 4836 (k 29go) POSTGIRO Q97908 LICHTDRUKKEN FOTO-COPIEEN TEKENMATERIAAL KANTOORARTIKELEN HARTENSTRAAT 26 - AMSTERDAM-C. - TELEF. 45132 Lid v d. Bond Heemschut. Prima referentien.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 34