m <a OSS Hl®®DD V. BUUREN JILLEBA G. G. J. VAN OORT LEIBEDEKKINGEN £.Ht6/jQ<ó AMERSFOORT» TEL.: 4036 LEIDEKKERSBEDRIJF Utrecht, Merwedekade 228 bis Tel. 17952 Speciaal voor historische Bouwwerken Electrotechnisch Bureau Firma W.A. SLAGER Leeuwarden Anno 1892 cflAw HUURMAN DELFT RESTAURATIE RIJKSMONUMENTENGLAS ma OUD BROEIGLAS ANTIEK GLAS ONTWERPEN EN UITVOEREN VAN GEDENKRAMEN VOOR JUBILEA Wij be wapenden o.m. Kon. Paleis 't Loo Kon. Stallen 't Loo Rijksmuntgebouw, Utrecht div. Post- en Telefoongebouwen, Fabrieken, Boerderijen, enz. enz. OUDE RIJN 104 LEIDEN .TELEFOON 24292 Lid van de Bond Heemschut PRIMA REFERENTIES Firma IBminsma en jebrde IBoer AANNEMERS Noorderweg 1-3. Enkhuizen, Telefoon 244 Restaurateurs van het Zuiderzeemuseum

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 32