EEN RESTAURATIE TE BUREN Midden in de Betuwe, omgeven door zijn recht hoekige wallen met geboomte, bekroond door zijn toren, ligt het oude Buren Een kerk, een molen, het Koninklijk Weeshuis, een stadspoort en vele oude gevels sieren het met de historie van ons Vorstenhuis nauw verbonden plaatsje. Een der woonhuizen, gelegen in de Rode Helden straat, is onlangs gerestaureerd, onder leiding van de architect C. W Royaards. Het is een eenvou dig, aantrekkelijk geval, beneden laat achttiende- eeuws, boven vroeg zeventiende- misschien zelfs laat zestiende- eeuws; een gemetselde cordonband, zoals deze in het gebied van de grote rivieren meer voorkomt, met een leeuwenkopje in het midden, scheidt de beide delen. Wij hopen van ganser harte, dat, nu dit schaap op zo pleizierige wijze over de dam gekomen is, vele zullen volgen. Buren is in het bezit van een groot aantal woonhuizen, die door restauratie enorm zouden winnen Daarnaast bezit het belangrijke verdedigingswer ken de Huizenpoort, de vestingshuizen, de wallen Tenslotte zijn daar nog de Kerk met een toren, ten dele van Pasqualini (XVI), ten dele van Post (XVII) en de oude „Prins van Oranje", de molen. Als wij aan de Burenaars een raad moesten geven zouden wij zeggen: neemt eens een kijkje in Amers foort. Maar misschien is dat niet eens nodig Het gemeentebestuur heeft krachtige steun aan de restauratie van dit huisje gegeven; door het herstel van de kerkingang onder de toren heeft het op nieuw een goed voorbeeld vertoond Dit jaar zullen de kerk en de molen onder handen genomen wor den Gaat zo voort Buren! 60 Zinvolle restauratie te Buren Leiden, wie dit ziet, weet dat demping dreigt. Maar hoeft dat? foto Ton Koot

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 26