AMSTERDAM f 68 FOTOGRAFISCHE IMPRESSIES DOOR DICK DE HERDER, MET EEN INLEIDING VAN ADRIAAN MORRIEN EN ONDERSCHRIFTEN IN DE NE DERLANDSE EN ENGELSE TAAL. I C. V. ALLERT DE LANGE AMSTERDAM EINDELIJK BEZIT AMSTERDAM EEN AR TISTIEK FOTOBOEK, ZOALS WIJ ER KEN NEN VAN LONDEN, VAN PARIJS EN ANDE RE WERELDSTEDEN. WAT ONS VAN ONZE RIJKDOM GELATEN IS KUNNEN WIJ NU DE WERELD TONEN: DE SCHOONHEID YAN DE HOLLANDSE STAD. OP TALRIJKE ZWERFTOCHTEN LEGDE DE FOTOGRAAF HET MEEST KARAKTERISTIEKE YAN DE STAD, HAAR BEWONERS, HAAR BEDRIJ VIGHEID, HAAR VOLKSLEVEN, ONDER VELERLEI OMSTANDIGHEDEN IN ACHT EN ZESTIG FRAAIE FOTO-BEELDEN VAST. AAN HET UITERLIJK VAN HET BOEK IS GROTE ZORG BESTEED. HET IS UITGE VOERD IN KOPERDIEPDRUK EN STEVIG SPIRAAL FORMAAT 17'/,X23C.M. VERKRIJG- r BAAR IN DE BOEKHANDEL PRIJS F 5.90 i

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 35