MOEILIJKHEDEN BIJ NATUÜR- EN LAND SCHAPSBESCHERMING IN HET BUITEN LAND. Mogen velen, wie de bescherming van na tuur en landschapsschoon in Nederland ter harte gaat, zich vaak zorgen maken over de bedreiging van dit schoon, zij behoeven zicli althans niet het hoofd te breken over .die spe ciale moeilijkheden, die onze buitenlandse vrienden, in meer bergachtige landen, met zorg vervullen. Afgezien van de, door het verblijf in af gelegen, doch door stropers druk bezochte ge bieden, moeilijke bescherming van het wild. blijken in deze landen voor ons onbekende pro blemen de aandacht te vragen. Eén daarvan is de bouw van dammen en de daarbij behorende installaties ten behoeve van hydro-electrische centrales. Door gebruik te maken van „witte steenkool", zo leerden wij op school, kan men op goedkope wijze elec- 70 trische si room opwekken. Men vertelde U niet (en dachi er waarschijnlijk ook niet over) dai dit vaak ten koste gaat van natuur- en land schapsschoon. Dat dit probleem ook thans urgent is, blijkt uit het volgende. Tn Zwitserland bestaan plan nen tot het bouwen van een centrale aan de ri vier de Spöl. De moeilijkheid, die hier is gerezen, is dat deze rivier dwars door het grote Nationale Park in het Unterengadin loopt. In dit park, waar de laatste 30 jaren geen mensenhand iets wijzigde en door nauwkeurige bestudering van flora en fauna een schat van waardevol wetenschappe lijk materiaal verkregen werd, zal de rust ge durende zes jaren opgeofferd moeten worden. Barakkendorpen zullen verrijzen en duizenden arbeiders zullen in de bossen te werk gesteld worden. Er zullen wijzigingen worden gebracht in de loop der rivieren en hoge masten moe'ten Kamp i te Amcisfoort vóót lestauihtte. foto B VP

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 24