g? 64 hecht doortimmerd welgeschapen huis met een karakter. Met veel moeite kwam het voorstel er door, het had de warme sympathie van Burgemees ter Graaf van Randwijk. Het werd in eensgezinde samenwerking tus sen Gemeentebestuur, Bouw- en Woningtoe zicht, Gedeputeerde Staten, Rijksmonumenten zorg en uitvoerders een kolossaal succes. Dat was in het jaar 1940. Een statige gevel vol sprc- goede verhouding erin enz. Het laat-middeleeuwse Kapelhuis Averd op nieuw onder handen genomen. Ditmaal Aver- den de gebreken van de restauratie uit 1905 gezien. Het schuurtje tegen de Zuidgevel ge plakt, bleek er ten onrechte te staan, zoals de sporen van oude zandstenen kozijnen en bak stenen todgjes beAvezen. Het schuurtje werd weggebroken. Naast het Kapelhuis op het Lic- kende schoonheid was aan de intieme gracht verrezen, getuigend van de stoere kracht en het bewuste poorterschap van dc zeventiende- eeuAvse koopman. De ogen gingen open en de beurzen volgden aarzelend, maar ook zij gin gen open. Was hier niet een huis verrezen, waard om in te wonen, een trots om te bezit ten? Een lAveedc huis, eveneens aan het Havik volgde. Elk volgend huis ging gemakkelijker dan het voorgaande. Huis na huis werd opge knapt, ontdaan van zijn pleister steviger op zijn voeten gezet, degelijk m de kleren gestoken, de saaie 19e-eeuAvse schuiframen er uit, die van de De stadska berg op hel Sl Jansketkhof stralend m wille luislei na de t rslamatte foto T K Bnifi voor dc Dieicntoien Hel tnatidaalsliiiisjc op de Gioenmaikt vóoi reslauiahc foto B W

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 18