1 Gl numenten onder handen genomen, zoals de Koppelpoort in de 19c eeuw dooi Cnypers en liet Kapelhuis in de Krankelcdenstraat m 1905. Het vermocht de sluier van saaie sufheid, wel ke over het historische schoon van het oude marktstadje hing niet verbreken, integendeel zelfs in 1908 moest W. Crooekewit W. Azn. nog vergeefs van leer trekken tegen de be pleistering met portland cement van de inte ressante gevel van het huis Klein-Tynncnbuig, m de Muurhuizen no. 23. Hij noemde het een treurig staaltje van vandalisme. 1 n een iijdperk zo gul met vandalen, werd dil mei meer als een vermaning gehoord, maar als een gemeenplaats voor alles, wat niet naar dc zin ging van enkele anachronistische schoon hei dsmaniakken. wier roepen toch geen andei effect zou hebben dan dat van dc enkeling in de Avoestijn. Het nieuwe" baande zich een Aveg door de Gemcentebureaux, de drang tot het afbreken van de z.g. rottende en instortende oude krotten en de drift tot modern bouwen, nieuwe schoon heid scheppen' Zo vielen dan o.a. de pretentie loze, maar bekoorlijke oude gevels van burgcr- huizen in de Brecstraat om plaats te maken voor dat product van ambachtelijke onmacht, voor dit bewijs van stijlloze pretentie: de markt hal, kaal, leeg en arrogant, tronend in een uit de sfeer van intimiteit gerukte straat. Het nieuwe Amersfoort met zijn moderne arbei ders- en middenstanderswijken breidde zich uit naar het Westen en vooral naar het Zuiden. Dc oude binnenstad dreigde steeds meer uit het centrum te geraken met als lotsbestemming om als een instortende randAvijk te verpaupe- ren en roemloos onder te gaan. Er zou een prins moeten komen, om deze Assepoes weer uit naar suffe sleurgang van glansloos leven te halen en zegevierend te tooien met de gewaden, die haar innerlijke schoonheid recht zouden doen, om dan eerst haar Avare karakter in zijn meest har monische gaafheid te ontplooien. Die prins is gekomen, nuchter en prozaïsch in de gedaante van een ambtenaar eenAmudig en onbevangen en zich van zijn roeping geenszins bewust. Was het in Delfshaven of waar was het, dat hij tegenover een gevel had gestaan, die hem destijds getroffen had als een schilder achtig geval, schoon A'an verhouding en vorm. Het kapelhuis na de restauratie k folo Renes, Arnhem

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 16