i Gl AMERSFOORT HERLEEFT TON KOOT Amersfoort, liet garnizoensstadje, beheerst een kruispunt van wegen, die van de Yeluwc naar het Westen leiden en is als zodanig een plaats, die velen op hun weg dwars door het land passeren. Toch zullen er weinigen zijn, die an Amersfoort's schoonheid meer kenden dan dcOnze Lieve Vrouwetoren en de Koppelpoort. Deze onderwerpen waren dan ook lange tijd, tezamen met het station en de kazerne-ingang, de meest gezochte van de plaatselijke ansicht- kaartenscnc. De kenners wisten wel beter, zij wisten de verborgen schoonheden wel te vinden, ofschoon liet aantal monumenten gering is. Amersfoort niet veel monumentale gebouwen rijk, ja zelfs het beslaan van dat rijzige monument, de prachtige O.L. Yronwetorcn, is maar een toe val en te danken aan de mirakelen welke ge schiedden na het vinden van een Mariabeeld je in 1444,-hetgeen de pelgrims gaven deed stor ten, die tot de stichting van kerk en toren leid den. Na een bloeitijd m de middeleeuwen, waar door de plattegrond van de binnenstad bepaald werd, is het stadie langzamerhand in een dom mel gesukkeld. Dat heduiddc verwaarlozing, verval en zelfs sloping. Op zijn beste betekende dat uit gemakzucht bepleistering van de bar- stige oude muren of uit armoe vluchtige her stelling met goedkope steen van talloze oude gevels m de unieke cirkel van Muurhuizen en al wat daarbinnen stond. Als het eens al te zeer de spuigaten uitliep werd een der weinige mo- is Muurhutzeit 165 na restauratie foto T K Munthuizen 165 voot testauratie foto Bouu en Woningtoezicht

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 15