Commissie ooi' de Oude Siad dan ook herhaalde lijk gebeurd. i Bij het verplaatsen van het hek van de tuin van hel Stedelijk Museum enige jaren geleden, is een deel van de verzameling overhoop gehaald en be schadigd. Tn de smai'ielijke winter 1944'45 zijn- opnieuw vele fragmenten van huizen, die aan in storting of sloping ten offer vielen, gered en aan de verzameling toegevoegd, met de bedoeling' te, worclcn gebruikt bij de wederopbouw van de oude stad. Nu is er bij de officicëlc diensten, die belast zijn met de uitvoering, blijkbaar weinig liefde voor die zaken, hetgeen naast vakkennis, een belangrijk ding is. Immers, wat bereikt men zonder er liefde voor en plezier in te hebben? De gevolgen zijn te zien (of waren te zien, want de opruiming gaat harder dan liet bijeenbrengen!) in de Van de Veldc- straat en in de verkleinde tuin van het Stedelijk Museum te Amsterdam. Het Stedelijk Museum heeft gebrek "aan ruimte, de kelders moesten leeg cn de tuin opgeruimd. Dat is op zichzelf begrijpe lijk. De Directeur gaf te kennen, dat meer de ruimte dan deze inhoud hem ter harte ging. Waar is de verantwoordelijke instantie? En wat doet zij met haar verantwoordelijkheid? Deze verzameling is verwaarloosd, dal is huilen kijf, anders was het nu niet nodig geweest een deel der fragmenten naar de puinhopen te verwijzen. Uit deze aangelegenheid blijkt weer overduide lijk, dat in de over de gehele wereld geprezen historische stad Amsterdam ecu kundige en met belde voor deze zaken bezielde instantie ont breekt, één, die voorkomt, dat het historische schoon van Amsterdam straks alleen maar uit oude platenboeken te genieten valt. Aan publicaties, die de schoonheid der stad be zingen, mankeert het niet. Het schijnt, dat daarvan ook een averechtse invloed uitgaat, namelijk, dat men in slaap gesust wordt. Misschien dat een publicatie, die onverbiddelijk aantoont wal er in de laatste tientallen jaren node loos verloren ging in Amsterdam, de schrik er in zou brengen.'Dit zou een lijvig boekwerk zijn. En het proces van afbraak zal-zich blijven voort zetten, zowel ten koste van cle Amsterdamse histo rische gevels, als van die der interieurs, zolang er niet een wijs besluit volgt tot stichting van een deskundige, bezielde en bevoegde instantie. TON KOOT. 34 Gcspaaid schoon, Hofjes in de 01 daan Ie Atnslcidam.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 4