HEEMSCHUT INHOUD No. 3 Oiflaan van de Bond Heemschut VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS 24e JAARGANG - SEPT 1947 No. 3 REDACTEUR TON KOOT COMMISSIE VAN ADVIES A. G. M. BOOST - Ir J. P. FOKKER Prof Dr M. D. OZINGA C. W. ROYAARDS REDACTIE-ADRES LEIDSEGRACHT 60 - A 'D AM-C. UITGAVE C. V. ALLERT DE LANGE DAMRAK 62 - AMSTERDAM-C. TEL. 40292/41292 P.G. 4110 LOSSE NUMMERS f 0 90 ABONNEMENTSPRIJS f 5 60 PJ Alle correspondentie betreffende de redactie van het orgaan en inlichtingen over de Bond Heemschut te richten tot de redacteur. Voor het lidmaatschap van de Bond Heemschut (met inbegrip van het orgaan) zich te wenden tot het secretariaatLeidsegracht 60, Amsterdam C Telefoon 404SI Alle correspondentie betreffende abonnementen, verkoop van losse nummers en advertenties te richten tot de administratie C. V. Allert de Lange, Damrak 62, Amsterdam Centrum. Pag 33 Pag. 35 Pag 37 Pag 39 BOEKBESPREKINGEN Pag 40 Pag 43 Pag 46 HEEMSCHUTDAG TE DELFT Pag 47/48 UIT DE PERS MEDEDELINGEN - TON KOOT OP HEEM WACHT UIT HEEMSCHUT S LEDENKRING A A KOK HET SPIEGELEND WATERVLAK OKKE HAVERKAMP KLOKHUIZEN GRONINGEN 11 IN Di A v HULZEN OUDE KAARTEN EN AFBEELDINGEN VAN DE STAD UTRECHT Voorzitters van de Provinciale subcommissies der Commissie Stad en Dorp van de Bond Heemschut zijn GRONINGEN h H van Halewijn Dilgtweg 4, Haten FRIESLAND It D Tutnstia Dtr Prov Plan Dienst te Leetiwaiden DRENTE h f A M den Boet Du Ptov Plan Dienst te Assen OVERIJSSEL L J van Noppen Hoofding Dtr v d Volkshuisvesting 111 Ovenjssel te Zwolle GELDERLAND Jhr M de Jonge van Ellemeet Hoofd Planbuteati te Arnhem UTRECHT Dipl Ing P Kin per Dtr Prov Plan Dienst te Utiecht NOORD HOLLAND Ir H Metjeitnk Hoof ding Dtr vd Volkshuisvesting in N Holland te Haarlem ZUID HOLLAND It L T van dei Wal Dtr Prov Plan Dienst te 's Gtavenhage ZEELAND It M de Vink Dtr Prov Plan Dienst tn Middelbutg NOORD BRABANT fhr Mi F f C M van Rtjckevorsel Buigemeestei van Vught LIMBURG Irf G van Poppel Dir Ptov Plan Dienst, BoutUonstr teMaastiicht

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 2