HEEMSCHUT INHOUD No. 2 Orgaan van de Bond Heemschut BESCHERMVROUWE H M DE KONINGIN 24e JAARGANG - No. 2 JULI 1947 VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS REDACTEUR TON KOOT COMMISSIE VAN REDACTIE A. G. M. BOOST - Ir J. P. FOKKER ProfDrM. D. OZINGA C. W. ROYAARDS REDACTIE-ADRES HERENGRACHT 495 - A'DAMC. UITGAVE C. V. ALLERT DE LANGE DAMRAK 62 - AMSTERDAM-C. TEL. 40292/41292 P.G. 4110 LOSSE NUMMERS f 0 90 ABONNEMENTSPRIJS f 5 60 PJ Alle correspondentie betreffende de redactie van het orgaan en het orgaan en het lidmaatschap van den Bond Heemschut te richten tot de redacteur. Alle correspondentie betreffende abonnementen, verkoop van losse nummers en advertenties te richten tot de administratie C V. Allert de Lange, Damrak 62, Amsterdam-Centrum. Voor het lidmaatschap van de Bond Heemschut (met inbegrip van het orgaan) zich te wenden tot het secretariaatHerengracht 495, Amsterdam Telefoon 369SS Pag, 17 TON KOOT - OP HEEMWACHT Pag 19 UIT HEEMSCHUT'S LEDENKRING DE STRIJD OM DE BEERZE Pag 20 A A KOK-AMSTERDAMSE WOONHUIZEN Pag 22 A BICKER CAARTEN - GIETHOORN Pag 23 KOUWER 's HERTOGENBOSCH Pag 24 OKKE HAVERKAMP - KLOKHUIZEN IN GRONINGEN Pag 26 VOORLOPIGE MONUMENTENRAAD Pag 27 HEEMSCHUT EN DE JEUGD Pag 28 Mr A BOUMAN - ORGELS UIT EN NAAR NEDERLAND Pag 32 UIT DE PERS, NIEUWE LEDEN, ENZ Voorzitters van de Provinciale subcommissies der Commissie Stad en Dorp van de Bond Heemschut zijn GRONINGEN Ir H van Halewijn Dilgtweg 4 Haren FRIESLAND Ir D Tttwdta, Dtr Piov Plan Dienst te Leeuwaiden DRENTE Ir A M den Boei, Dn Prov Plan Dienst te Assen OVER1JSEL Ir J van Hoppen Hoofding Dir v d Volkshuisvesting m Ovenjsel te Zwolle GELDERLAND Jhr M L de Jonge van Ellemeet, Hoofd Planbuieau te Arnhem UTRECHT Dtpl Ing P Kluiver Dtr Prov Plan Dienst te Uit echt NOORD-HOLLAND Ir H Metjeiink Hoofding Dtr vd Volkshuisvesting m N Holland te Haailent ZUID HOLLAND Ir L T van dei Wal, Du Piov Plan Dienst te s Giavenhage ZEELAND Ir M de Vink, Dir Piov Plan Dienst in Middelburg NOORD BRABANT Jhr E J L M van Rijckevorssel, Burgemeester van Vught LIMBURG Ir J G van Soppel Dtr Piov Plan Dienst, Boutllonstr te Maaslucht

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 2