ORqels uit en naan neöeRlanö 28 Mr A. BOUMAN In mijn boekje „Orgels in Nederland" vermeldde ik i), dat de instrumenten van onze orgelbouwers niet alleen in ons land, maar ook in andere landen werden geplaatst en dat veel orgels van buitenlands fabrikaat hier te lande werden geleverd. Om met de laatste te beginnen: zeker 10 van onze orgels is door buiten landers gemaakt, ongeveer 7 door Duitse, 2 door Belgische en 1 door Franse, Engelse en Amerikaanse orgelbouwers. Wanneer hierbij zouden worden gevoegd de orgels van orgelmakers van buitenlandse afkomst, dan zouden deze percentages belangrijk hoger zijn. Met name in de Baroc- en Rococoperiode vestigden zich immers tal van Duitse orgelbouwers in ons land, daartoe in staat gesteld door de vele opdrachten, die toendertijd ingevolge de mode aan de meest schitte rende en zwierige uitheemse kunstenaars werden gegeven. Wij mogen aannemen, dat het vooral hun gunstige reputatie zal zijn geweest, die aan buitenlanders de volgende belangrijke opdrachten tot nieuwe bouw van grote orgels heeft bezorgd: F. HocqueZ) te Keulen: 's-Hertogenbosch St. Jans- lcerk (1618). H. WScbonat te Kitringen: Amsterdam Nieuwe Kerk (1655).' N. van Haeghen te Antwerpen: Dordrecht Grote Kerk (1671). A. Schnilger te Hamburg: Groningen Akerk (1702). Sneek Grote Kerk (1711). C. Vatter te Hannover: Amsterdam Oude Kerk (1726). J. M. en J. Wagner te Schmiedefeld: Arnhem Grote Kerk (1770). L. König te Keulen: Nijmegen Grote Kerk (1776). P. en J. de Rijckere te Kortrijk: Middelburg Oost- kerk (1779). Ongetwijfeld geldt dit ook ypor het in 1874 door de grote Parijse orgelmaker A. Cavatllé-Coll ge bouwde en in 1875 voor het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam aangekochte orgel 3). Deze aankoop geschiedde echter reeds in een tijd, waar men zich behalve door ^de beroemdheid van de orgelbouwer steeds meer het leiden door lage prijzen, en deze hebben in belangrijke mate geleid o.m. tot de vol gende belangrijke opdrachten: F. hor et te Mechelen 4) 's-Gravenhage St. Theresia- kerk (1851). Rotterdam O. L. Vrouwekerk (1863). Ch. Anneessens-Meunier te Grammont: Brede St. Barbarakerk (1883). W. Sauer te Frankfort a. d. Oder: Amsterdam St. Nicolaaskerk (1889). E. F. Walcher en Cie, te Ludwigsburg: Rotterdam Nieuwe Zuiderkerk (1916). E. Seifert te Kevelaer: Venlo St. Martinuskerk (1923). G. F. Steinmeyer en Co. te Oettingen-Neurenberg Amsterdam Prinsessekerk (1924). Faber Dienes, SelzhemmendorfVeendam Her vormde Kerk (1928). P. Fmtwangler Dammer te Hannover: Amster dam Jeruzalemkerk (1931). J. Klats te Bonn: Rolduc Abdijkerk (1932). The John Compton Organ Co. Ltd. te Londen: Hilversum A.V.R.O.-studio (1936). Het zou onjuist zijn te menen, dat deze orgels weinig waarde zouden hebben. Zo hebben de boven genoemde in 1916, 1931 en 1932 geleverde instru menten zelfs een zekere invloed ten goede uitgeoefend op de Nederlandse orgelbouw. Ook is hun kwaliteit van materiaal en klank behoorlijk, met uitzondering van het Venlose werk. En stellig kunnen zij gelden als karakteristieke voorbeelden van de Belgische resp. Duitse orgelbouw van hun tijd. Toch zal het de lezers meer interesseren hoe het staat met de verbreiding in het buitenland van de orgels van Nederlandse bouwers. In de laatste tijd heeft deze niets te betekenen. Slechts een tweetal onzer firma's, met filialen te Lier en Tongeren, leveren via deze filialen orgels in België, waarvan het St. Laurentiitsorgel te Antwerpen (1935) het belangrijkste is. Ook in Ned. Oost- en West-Indië werden enkele kleine instrumenten door Nederlandse orgelbouwers geplaatst. Als wij geleidelijk verder teruggaan in het ver leden, vinden wij in het begin van deze eeuw de uit Sneek afkomstige Pettus Veerkamp als chef in de wereldberoemde firma A. Cavatllé-Coll Ch. Mutin te Parijs. In 1820-1822 bouwde J. A. Hillebrand te Leeuwarden het orgel in de Evangelische Kirche te Munster. De Amsterdamse orgelbouwer Carel Toren- berg werkte in het eind der 18e eeuw in Finland, de Groningse Dirk hohman leverde verscheidene orgels

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 14