122 HEBT U EIKENWALLEN? ft- zorgfeii aidaar7 Jawel, eerst de ruilverkavelingers van daarboven, 'i1 die Meierij, Kempen- en Peelland maar niet kunnen IjEIv, laat tq /{tostwoos t omwerken voor 'fe hónt. vatten, een oeroude landstructuur maar vroolijkver- eT-wï SonMOlenSraaf A draaien en den akker gelijk eenen poedel scheeren: te- OPENLIJK DANK H. dehelftoud.de helft nieuw, en nu. onze kwieke 'ge-Maagd voor verkregen.. eikenwallenslooper uit Son! En dat 's erger want die is in 't land geboren, behoorde dus te weten, dat dee'z eikenwallen even karakteristiek zijn voor 't Brabantsche, als de, molens voor den Hollandschen polder, de heuvels voor 't Limburgsche en de boogerd tusschen Waal en Rijn. Als Ge Peel en Kempen kent, zult Ge beamen dat deze, door 't intellect en den Sonschen akkerscheerder met den dood bedreigde eikenwallen hier in het landschap kwalijker kunnen gemist worden dan menige boom, die door het kapverbod beschermd is. Voor den boer-eigenaar ben ik niet zoo bang, die weet zijn walleke wel naar waarde te schatten en voor hem is bovenstaande advertentie zeker niet gedrukt, maar de verpachters weet Ge, die de waarde van 't gerief hout niet beseffen, die niet weten wat dee'z wallekes zooal aan vogelwerk herbergen, die zich hoogstens, als ze jager zijn, zullen herinneren, dat er zich een langoor graag verschuilt. Deze heeren vrees ik 't meest, omdat zij 't aanlokkelijk zullen vinden dat hun cultuurgrond weer wat uitdijt en, indachtig den productieslag, op den koop toe zullen meenen, 't Vaderland er nog een dienst mee te bewijzen. Toch moet het daar niet heen mijne heeren! Ik weet niet, wie er eene riek voor steken kan, maar als kruimels ook brood zijn, dan zijn eikenwallen en- tippen ook bosschen. Een dennenboschje kunnen we hier nog best missen, ze zijn weer aan te planten ook, maar eikenwallen op eenen akker of 'nen verloren tip die bij den akker is getrokken, worden nooit meer aangeplant. Wat doen we met dien Sonschen rooier en zijn school die hij zal maken, vóórdat het te laat is? Gedenk dat hier het schoone metaphorisch, maar ook letterlijk met wortel en al wordt uitgeroeid! Ik trok aan de noodrem, verder reikt mijn adem jiiet.-Dat zij die er de macht toe hebben de achtervolging beginnen! Eindhoven, November 1942. Ir C. G. GEENEN. NIEUWE LEDEN Als donateur trad toe het Gemeentebestuur van Edam Als buitengewoon lid traden toe: A. Baanders Jr te Huizum JAC. KORT te Amsterdam G. F. FlSCHER te Amsterdam CHR. WEVERINK te Amsterdam A M. Key te Delft J. MELCHIOR te Amersfoort C. J. VAN Aken te Zaandam Mr H. F. W. JELTES te Amsterdam G. Mol te Amsterdam Ir J. G. DEUR te Nijmegen Theo Vijverman te Aalst (Belgie) Mr A. KLEYN te Zweeloo. H. C. VERMAAT ]R. te 's Gravenhage W. KONING te Amsterdam Mr Dr P. H. W. G. VAN DEN Helm te Pijnacker K. M. VAN DER KOOI te Dronnjp Mr J. W. KEISER te Haarlem

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 12