AMSTERDAMSCHE MERKWAARDIGHEDEN DOOR E - VAN HOUTEN 112 DE HEEMSCHUTSERIE, DEEL 14 Dit deel van de serie heeft de oud-Hoofdinspecteur van het Gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht, de heer E. VAN HOUTEN gewijd aan de „Amsterdamsche Merkwaardigheden". Gedurende de veeljarige ambtelijke loopbaan zijn door hem een groot aantal bouwkundige bijzonderheden verzameld, die thans in dit deel behandeld worden. Deze merkwaardigheden brengen met afbeeldingen vele interessante onbe kendheden aan het licht en geven ook misstanden weer, die in later tijd ontstaan zijn. Er wordt hierdoor niet alleen een geschied- en bouwkundig overzicht gegeven, doch tevens worden velerlei aanwijzingen gedaan welke van blijvend nut kunnen zijn voor het in stand houden en bevorderen van de schoonheid der stad. De secretaris van den Bond Heemschut maakte de merkwaardigheden persklaar en verzorgde de verluchting van het boek.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 14