H I^actltnis flkclöt in boclck men fpeurt met Iefen 100 DE HEEMSCHUTSERIE, DEEL 13 J. M. STERCK—PROOT. DE HISTORISCHE SCHOONHEID VAN HAARLEM. E)act ouütljcpt/ acröt/ BljEtmcnt en lircrlijrU toefen. De schoonheid van Haarlem heeft van ouds dichters, schilders en teekenaars getroffen. Verschillende oude gebouwen en binnenpleinen boeien nog door die schoonheid uit vroeger eeuwen Zoo ontstond de kern van het stadhuis uit het Koning Willemshuis, dat Graaf Willem II deed bouwen en met Haarlem zelf groeide de parochiekerk op de Groote Markt uit tot een monument van bouwkunst uit verschillende eeuwen. In de He en 15e eeuw werd het profiel van Haarlem verrijkt met fraaie poortgebouwen en een overvloed van dakruiters, van kloosters en kapellen, waaronder die der oude St Bavo en de Bakenessertoren tot de mooiste stalen der Hollandsche renaissance behooren. Nadat de zware stadsbrand van 1576 groote verwoestingen aanrichtte, brachten stadsarchitecten onder Zuid-Nederlandschen invloed boeiende verlevendiging in in den bouwstijl. De schoonst behouden gevels en publieke gebouwen als de Vleeschhal dateeren daardoor uit de eerste helft der 17e eeuw en onder de vele stichtingen van liefdadigheid spant het oude mannenhuis, nu Frans Hals museum, de kroon. Gaven de nauwe bochtige straten, de smalle perceelen met overwegend trapgevels aan de oude Spaarnestad een eigen intimiteit, op het einde der 17e eeuw werd de „nieuwstad" aan de noordzijde een kleine nabootsing van de wijdsche Amsterdamsche grachtengordels. De 18e eeuw bracht weinig nieuwe schoonheid en in de 19e eeuw werd veel schoons gesloopt en veel leelijks gebouwd, met de niéuwe St Bavo als de groote uitzondering. Gelukkig heeft de 20e eeuw bij de uitlegging der buitenwijken meer smaak getoond en nog heeft de groote eischer, het verkeer, de kern van oud Haarlem onaangetast gelaten. Dit alles wordt in dit boekje uitvoerig beschreven. Uit Karel VAN Mander'S beeld van Haarlem van 1596

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 14