HEEmSCHUT ♦REDRCTIE En RDminiSTRGTIE HEEREIIGRACHT 495 R fTl STER D RfTl N° 8/9 AUG./SEPT. 19E JAARGANG 1942

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 1