H* D* Perfect-Strokenvloeren N.V. STEENFABRIEK GEBR. OVERBEEK %te£- HENGELO Telefoon 3169 FABRICEERT HANDVORM- EN MACHINALE STEENEN IN FIJNE KLEUREN EN ALLE GEWENSCHTE FORMATEN N. V. HOUTBEDRIJF „DOETINCHEM" te Doetinchem De H.D. PERFECTVLOER heeft een mooie gedekte kleur, is ONVERSLIJTBAAR en ZEER GOEDKOOP, is daarom de AAN GEWEZEN VLOER voor scholen en voor DIE gebouwen waarvan de vloeren aan HOOGE EISCHEN moeten voldoen. Parketvloeren De gewone leden van den BOND HEEMSCHUT zijn over het algemeen Vereenigingen. Personen kunnen buitengewoon lid zijn Instellingen, Gemeentebesturen en dergelijke kunnen donateur zijn. g gj Zoowel de gewone als de buitengewone leden en de Z donateurs ontvangen het Maandblad „Heemschut". z Ondergeteekende c/> ui 3 X z wenscht zich te doen voorstellen als: buitengewoon lid voor een contributie van £5.f 10. £15. £20.f 25..per jaar. BLAUW ROOD GRIJS ORANJE PAARS GEEL MET VELE VARIATIES LEVERBAAR. Vergeet niet ons voor aan te vragen Z O W pi Onderteekemng Naam, adres en beroep.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 15