74 evenals het gebied van Botshol, waarheen een excursie gemaakt werd. Er werd een speciale „Botshol-commissie" ingesteld ter behartiging van de belangen van dit gebied, dat niet alleen als recreatieterrein voor Amsterdam en Utrecht, maar ook natuurhistorisch zoo belangrijk is. De Commissie streed verder voor het behoud van de ophaalbrug over de Vecht te Vreeland, en adviseerde het gemeentebestuur niet tot afbraak over te gaan, voor het uitbreidingsplan voor de gemeente ont worpen was. Een belangrijk werk voor de Commissie is de voorgenomen „survey" van het geheele Vechtgebied, waarin een inventaris gegeven zal moeten worden over de historie, de flora en fauna, het landschapsschoon, de architectuur en de sociale geografie van de streek, welke veelzijdige taak de samenwerking van verschillende personen vereischen zal. XLI. MENNO VAN COEHOORN. Als vele andere vereenigingen ondervond ook „MENNO VAN COEHOORN" in 1940 den in vloed der tijdsomstandigheden. Een excursie kon niet gehouden worden. De hoop op hulp bij de restauratie van oude vesting werken door den Opbouwdienst of het Commissariaat voor den Wederopbouw ging niet in ver vulling. De secretaris maakte een aanvang met de bestudee ring van den kasteelbouw en de stadsommuringen in ons land. Ondanks de ongunstige om standigheden strekte de Stichting toch haar bemoeiingen uit over verschillende plaatsen, deels in voortzetting van vorige jaren. Wij noemen slechts de namen Willemstad, Naarden, Maas tricht, Doesburg, Retranche- ment, Elburg, Ooltgensplaat, Wageningen, Yzendyke en Woudrichem om een indruk te geven van den omvang van deze bemoeiingen. B. DE H. Gerestaureerd deel van den vestingmuur van Zutphen bij den Drogenapstoren.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 12