H* D+ Perfect-Strokenvloeren N.V. STEENFABRIEK GEBR. OVERBEEK HENGELO Telefoon 3169 FABRICEERT HANDVORM- EN MACHINALE STEENEN IN FIJNE KLEUREN EN ALLE GEWENSCHTE FORMATEN %te£- Parketvloeren N. V. HOUTBEDRIJF „DOETINCHEM" te Doetinchem De H.D. PERFECTVLOER heeft een mooie gedekte kleur, is ONVERSLIJTBAAR en ZEER GOEDKOOP, is daarom de AANGEWEZEN VLOER voor scholen en voor DIE gebouwen waarvan de vloeren aan HOOGE EISCHEN moeten voldoen. w cu De gewone leden van den BOND HEEMSCHUT zijn over het algemeen Vereenigingen. Personen kunnen buitengewoon lid zijn Instellingen, Gemeentebesturen en dergelijke kunnen donateur zijn. Zoowel de gewone als de buitengewone leden en de donateurs ontvangen het Maandblad „Heemschut". Ondergeteekende wenscht zich te doen voorstellen als buitengewoon lid voor een contributie van f5.f 10.- f 20.f 25..per jaar. f 15. m z BLAUW ROOD GRIJS ORANJE PAARS GEEL MET VELE VARIATIES LEVERBAAR. Vergeet niet ons voor aan te vragen Z O, Z CL, CO O Z ►J at cd Onderteekemng Pi 73 r Z O co Tl Pt Z *3 Tl Naam, adres en beroep.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 15