43 Wanneer men dit economisch proces bekijkt, voelt men de onmogelijkheid van vergaande inmenging in dezen begrijpelijken gang van zaken, alleen maar ten behoeve der bescherming van het landschapsschoon. Dit weerspiegelt zich in de houding van onze gemeente-besturen, die als gezegd, nog vrijwel nooit glascultuur- verboden voor bepaalde gebieden hebben ingesteld. Behoud van landschapsschoon is ook meer een algemeen belang dan een gemeentelijk belang. Weilandgemeenten in het Westen van ons land of in Friesland zijn zelden van zooveel gewicht voor het toerisme, dat het een inkomstenbron voor 'de bevolking is. Het is echter wel een groot belang voor een provincie of voor een nabij gelegen stad, dat enkele kassenvrije landschapsmonumenten behouden blijven. Daarom is het ook logisch, dat door een streekplan of een nationaal plan aan bepaalde gemeenten in deze richting zekere beschermende maatregelen worden opgelegd. In dat geval moet men echter niet te werk gaan als de gemeente Rijswijk en de koe meer recht streeks bij de horens vatten, door met behulp van streekplannen of uitbreidings plannen in bepaalde gedeelten van bepaalde gemeenten werkelijk bestemming van den bodem voor tuinbouw uit te sluiten.De genoemde boerenzoons kunnen immers, als men alleen kassen weert, in platglas-cultuur of koude grond-tuinbouw Foto A N V.V. Deze afbeelding geeft een beeld van den gemdustriahseerden tuinbouw, waarbij van het landelijke der streek mets overblijft. Overal glas, verspreide huizen, watertorens, electnsche leidingen en schoorsteenen van de verwarmingsinstallaties der kassen. Deze laatste zijn toevallig op de foto weinig talrijk. De besproeiing met kalk maakt de kassen nog leelijker. Ook moeten dan de gemeentebesturen nog verder meewerken, want art. 8 van de Woningwet geeft aan B. en W. de opvallende bevoegdheid, dat zij, met afwijking van een goedgekeurd plan van uit breiding, vergunning kunnen verleenen voor het bouwen van kassen en het gebruiken van deze gedurende ten hoogste tien jaren

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 5