De breede, ommuurde stoep geeft het gebouw een krachtig basement. Betonnen platen met gasbuizen en een plankerig hek kunnen bezwaarlijk een fraaien toegang vormen. Palenziekte bij een te massaal hekje vormt een leelijken toegang. Een eenvoudig en goedkoop hek, weinig opvallend, juist voldoende en goed. De stoep met de bordestrap geven aan dezen ingang een fraaie inleiding. Stoep met hardsteenen palen en gesmeed ijzeren kettingen geven een statig aanzien. VO

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 11