RESTAURATIEWERK Drukkerij F. van Rossen HEEMSCHUT-SEMIE \V P P fr P W I IC* STEENHOUWER IJ EN TT CJUViC TT IJü FABRIEK VAN MARMERWERKEN HERSTELLEN van BEELDHOUWWERK met DECKOSIT RAPENBURG 44 AMSTERDAM TELEFOON 42662 Lbbb, ►BUREAU VOOR MODERNE* BLIKSEMBEVEILIGING A. P. W. BROOD - AMSTERDAM Uw adres voor Drukwerk is LAURIERSTRAAT 246 AMSTERDAM (C.) Telefoon 45803 b. g. g. 82089 Vlug Goed Billijk Dit Maandblad wordt door ons gedrukt. A. A. KOK, De Historische Schoonheid van Amsterdam (derde druk) Dr JAC. P. THYSSE, Een jaar in Thysse's Hof (tweede druk) W. H. SCHUKKING, De Oude Vesting werken van Nederland (tweede druk) F. KOSTER, Ons Schoone Land Prof. WILLEM VAN DER PLUYM, Het Nederlandsche Binnenhuis 14501650 Dr G. N. HONIG, De Vroege Middel eeuwen in Holland Dr E. H. TER KUILE, De Torens van Nederland Dr Mr J. BELONJE, Steenen Charters Ir P. J. 't HOOFT, Nederl. Boerderijen J. C. KERKMEYER, De Historische Schoon heid van Hoorn Ir G. A. O VERDIJKINK, Langs Onze Wegen A. A. KOK, Amsterdamsche Woonhuizen TOONZAAL .MET MODERNE EN ANTIEKE SCHOORSTEENMANTELS ADMIRAAL DE RUIJTERWEG 392 - TELEFOON 80096 UITGAVE V. ALILERT DE LANGE AMSTERDAM Verschenen Prijs per deel gecartonneerd f 1 30*, gebonden f 1.95* Prijs per deel gecartonneerd f 1.50*, gebonden f 1 95* dubbelnummer gec. f3.geb. f 3.90 Elk deel in afzonderlijk ontworpen omslag, verlucht met vignetten, teekeningen, gravuren en autotypieën. Verkrijgbaar bij eiken goeden boekhandel

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 2