38 HEEMSCHUT hardsteenen dorpels en andere onderdeelen zijn wederom gebruikt. Jammer dat de eigenaar op verzoek van de huurders in de bovenramen glas in lood heeft laten plaatsen. Zoo ziet men, nauwelijks is een bouwwerk gereed, of het bederf begint alweer 1 Ondergeteekende is sedert Januari 1941 Gemeentearchitect en hoopt zooveel mogelijk mede te kunnen werken aan de herstelling en het behoud van het oude vestingstadje Willemstad. Ware het mogelijk de noodige materialen te verkrijgen, dan werd begonnen met de straten te herstellen met keien en met stoepen van gele Yselklinkers Geen cementen trottoirtegels meer, die de oude stadjes zoo ontsieren. C. DE ROOIJ. Gevel van een oud woonhuis dat wegens de groote afmeting niet meer bruikbaar was en in vervallen staat verkeerde Hetzelfde huis na de verbouwing tot twee kleinere huizen die nog groot genoeg zijn

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 12