RESTAURATIEWERK Drukkerij F. van Rossen HEEMSCHUT-SEMIE HERSTELLEN van BEELDHOUWWERK met DECKOSIT RAPENBURG 44 AMSTERDAM TELEFOON 42662 >BUREAU VOOR MODERNE<^ BLIKSEMBEVEILIGING^^^ A. P. W. BROOD - AMSTERDAM Uw adres voor Drukwerk is LAURIERSTRAAT 246 AMSTERDAM (C.) Telefoon 45803 b. g. g. 82089 Vlug Goed Billijk Dit Maandblad wordt door ons gedrukt. A. A. KOK, De Historische Schoonheid van Amsterdam (derde druk) Dr JAC. P. THYSSE, EenjaarinThysse'sHof (tweede druk) W. H. SCHUKKING, De Oude Vesting werken van Nederland (tweede druk) F. KOSTER, Ons Schoone Land Prof. WILLEM VAN DER PLUYM, Het Nederlandsche Binnenhuis 14501650 Dr G. N. HONIG, De Vroege Middel eeuwen in Holland Dr E. H. TER KUILE, De Torens van Nederland Dr Mr J BELONJE, Steenen Charters Ir P. J. 't HOOFT, Nederl. Boerderijen C. KERKMEYER, De Historische Schoon heid van Hoorn Ir G.A.OVERDIJKINK, Langs Onze Wegen W P P fw P W I ICt STEENHOUWER IJ EN TT C C U C VY IJü FABRIEK VAN MARMERWERKEN TOONZAAL MET MODERNE EN ANTIEKE SCHOORSTEENMANTELS ADMIRAAL DE RUIJTERWEG 392 - TELEFOON 80096 UITGAVE C.V. A1LILEKT DE ILANGE AMSTERDAM Verschenen Prijs per deel gecartonneerd f 1.30*, gebonden f 1.95* Prijs per deel gecartonneerd f 1.50*, gebonden f 1.95* A. A. KOK, Amsterdamsche Woonhuizen dubbelnummer gec. f3.geb. f 3.90 Elk deel in afzonderlijk ontworpen omslag, verlucht met vignetten, teekeningen, gravuren en autotypieën. Verkrijgbaar bij eiken goeden boekhandel

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 2