RESTAURATIEWERK Drukkerij F. van Rossen HEEMSCHUT-SERIE HERSTELLEN van BEELDHOUWWERK met DECKOS1T RAPENBURG 44 AMSTERDAM TELEFOON 42662 ►BUREAU VOOR MODERNE» BLIKSEMBEVEILIGING A. P. W. BROOD - AMSTERDAM liw adres voor Drukwerk is LAURIERSTRAAT 246 AMSTERDAM (C.) Vlug Telefoon 45803 b. g. g. 82089 Goed Billijk Dit Maandblad wordt door ons gedrukt. A. A. KOK, De Historische Schoonheid van Amsterdam (derde druk) Dr JAC. P. THYSSE, EenjaarinThysse'sHof (tweede druk) W. H. SCHUKKING, De Oude Vesting werken van Nederland (tweede druk) F. KOSTER, Ons Schoone Land Prof. WILLEM VAN DER PLUYM, Het Nederlandsche Binnenhuis 1450,1650 Dr G. N. HONIG, De Vroege Middel eeuwen in Holland Dr E. H. TER KUILE, De Torens van Nederland Dr Mr J BELONJE, Steenen Charters Ir P. J. 't HOOFT, Nederl. Boerderijen J. C. KERKMEYER, De Historische Schoon heid van Hoorn Ir G.A.OVERDIJKINK, Langs Onze Wegen A. A. KOK, Amsterdamsche Woonhuizen Wl 1h 1h Cl Th W TIC* STEENHOUWER IJ EN W CCUC VV iJa FABRIEK VAN MARMERWERKEN TOONZAAL MET MODERNE EN ANTIEKE SCHOORSTEENMANTELS ADMIRAAL DE RUIJTERWEG 392 TELEFOON 80096^ FRy VAN ROEST- UITGAVE C. V. ALILEKT DE AMSTERDAM Verschenen Prijs per deel gecartonneerd f 130*, gebonden f 1.95* Prijs per deel gecartonneerd f 1.50*, gebonden f 1.95* dubbelnummer gec. f 3.geb. f 3.90 Elk deel in afzonderlijk ontworpen omslag, verlucht met vignetten, teekenmgen, gravuren en autotypieën. Verkrijgbaar bij eiken goeden boekhandel

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 2