HEEMSCHUT 13 DE HEEMSCHUTSERIE Teneinde te doen uitkomen wat het doel der Heemschutserie is, werd door den Voorzitter een formule opgesteld, die afgedrukt zal worden op den omslag der volgende deelen en herdrukken,- luidende: De Heemschut-serie beoogt een bibliotheek te vormen van populair-wetenschappelijke en historische werkjes, bedoeld om in ruimeren kring het begrip te verdiepen van de veelzijdige natuurlijke en cultureele schoonheden van ons land, en zoo in den lande een grondslag te vormen voor en op te wekken tot het medestrijden voor het doel dat de Bond Heemschut zich gesteld heeft: te waken voor de schoonheid van Nederland. Dr J. A. Bierens de Haan. BOEK EN TIJDSCHRIFT LEIDEN. Uitgave van de V.V.V. Leiden, 1941 Enkele maanden geleden hebben wij ter dezer plaatse gewezen op een smakelijk boekje, dat de V.V.V. te Dordrecht uitgegeven had en dat een tweetal wandelingen door die stad beschreef. Thans heeft haar collega te Leiden dit voorbeeld gevolgd, en een aardig geïllustreerd boekje in folderformaat uitgegeven, waarin een wandeling door de oude stad beschreven wordt, met verwijzing naar de belangrijkste beziens waardigheden. Een duidelijke kaart verhoogt de practische bruikbaarheid van het werkje. Het is zeker een verheugend feit, dat verschillende V.V.V.'s door uitgave van dergelijke gidsjes den vreemdeling naar hun stad lokken, en hem daar het vinden van vaak verborgen schoonheden van hun stad vergemakkelijken. B. DE H.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 15