HEEMSCHUT IJsel en over de Zuiderzee, in Enkhuizen, een van de huisjes die tegen de oude kerk gebouwd zijn. Te Naarden zijn twee prachtige voor beelden, maar men moet ze weten te vinden. Het zijn de achtergevels van twee huizen aan de Kloosterstraat, nu eigendom van de Ver- eeniging Hendrick de Keyser. Daar ziet men voorgevels van het vergelderschte Hollandsche type, de trapgevel met vleugelstukken en aan de achterzijde fijn bewerkte schoudergevels, schuin beëindigd, met tafeltjes heel onderaan, heel boven en twee daartusschen, een uitzon derlijk type dat in Nederland zeer schaars geworden is. Het opmerkelijke is dat de Geldersche geveltypen, waartoe ook de schoudergevel behoort, geheel van baksteen gemaakt zijn, ook de afdekkingen, terwijl de beëindiging van de Hollandsche typen, de trapgevel en later de hals- en klokgevel, van natuursteenen afdekkingen voorzien is. De Geldersche gevel met den speelschen omtrek verspreidde zich over Holland. De Hollandsche trapgevel verspreidde zich over Gelderland. Beide zijn zij Nederlandsche volkskunst, die zich vrijwel geheel onthield van de vormen door den import uit het Zuiden gebracht. A. A. Kok. 'syf/r<ê, .1 Geldersch type te Monnikendam van 1592 aan de Haven. Cliché's naar afbeeldingen uit den topographischen atlas van den schrijver. Afb. 8. De beëindiging van den top van het huis aan de GroenmarktteZutphen, 1629 Dit opstel is te beschouwen als de tweede en herziene druk van een opstel in Leven en Werken No 6, 1941.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 11