REDACTIE ER ADflliniSTRATIE HEERER6RACHT t 495 RiïlSTERDAm N2. 12 DECEMBER 18E JAARGANG 194 1

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1941 | | pagina 1