♦REDACTIE En ADmmiSTRATIE HEEREnGRACHT 495 AiïISTERDAm NP. 5 MEI JAARGANG 1 938

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1938 | | pagina 1