«.io HEEMSCHUT MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT. EEN TERUGBLIK OP HET OUDE JAAR BESCHERMVROUWE: H. M. DE KONINGIN Hoe fraai ontplooide 't zich, de eerste maanden, Toen velen zich reeds in den Heilstaat waanden; Thans denken wij terug aan veel, Dat ijdel bleek of luchtkasteel, Een zeepbel, schoon van glans, die bij 't omvatten Geen houvast biedt en uit elkaar gaat spatten Maar toch is U en mij iets bij gebleven, Dat blijd' ontroering bracht in veler leven: Daar trok een Sprookjes-Stoet voorbij, Twee Vorstenkind'ren, ernstig blij, Een Prins, die met de Dochter' van3 Nassauen, De Hope van het Vaderland ging trouwen! Wij zullen nooit het kost'lijk woord vergeten, Waarmede „Holland's Lief' Haar Volk deed weten, Dat er gegronde hoop bestond Op Zegen uit dit Echtverbond Die Blijmaer, ons- gezegd met ongemeene Gratie, Is diep gedrongen in het Hart der Natie! Een nieuwe Jaarkring ligt thans voor ons open, Laat ieder doen, wat God behaagt en hopen, Dat Hij 't te dragen Kruis verlicht. Wie liefde geeft en doet zijn plicht, Ga met een blij gemoed de Toekomst tegen; Breng 't Nieuwe Jaar U allen „Heil en Zegen". Arnhem, 31 December 1937. H.°LAMSVELT.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1938 | | pagina 1