MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT MEDEDEELINGEN VAN DEN BOND HEEMSCHUT BESCHERMVROUWE: H. M. DE KONINGIN Met medewerking van de Vereeniging voor Nederlandsche Gemeenten Afd. N.-Br. wordt dit halfjaar, het tweede halfjaar 1937, aan alle Gemeentebesturen van de Provincie Noord-Brabant het Maandblad toegezonden. Hopelijk zullen velen daarin aanleiding vinden als lid toe te treden. Te Schoorl zal een wielerpad komen omdat de hoofdweg voor wielrijders geen plaats biedt. Omdat het ongewenscht leek het fraaie zandpad aan den voet der duinen daarvoor te bestemmen, bracht de Commissie W. I. L. na bezoek ter plaatse een advies uit. De Monumentenverordening te Noordwijkerhout biedt een novum. Tot nu dacht men bij een monumentenverordening en eèn monumentencommissie aan oude bouwwerken. Te Noordwijkerhout heeft men bedacht ook natuurmonumenten daaronder te kunnen rangschikken en men koos daarvoor het eenige nog niet afgegraven landschap, de Boekhorst. De eigenaar was zoodanig verbolgen dat hij inderhaast een deel der boomen liet vellen. Het zal belangwekkend zijn het verloop dezer zaak te volgen. De dreigende bebouwing van de gronden onder Hilversum van Stad en Lande van Gooiland bij den Lagen Naarderweg schijnt van de baan te zijn. Dat is maar goed, want met bebouwing zou een prachtig landschap bedorven zijn. Voor de ontgraving van de fundamenten van het vroegere kasteel Grunsfoort op Oranje Nassau's Oord onder Renkum verstrekte Heemschut een kleine bijdrage te meer omdat de zaak door Heemschut was aangebonden. Te Monnikendam dreigde wederom een oude gevel te loor te gaan. Monumenten zorg strekte de helpende hand uit en Heemschut hielp bij de sluitpost. Hiermede zal hopelijk een fraaie trapgevel aan het Zuid-einde, de hoofdstraat door 't stadje, gered worden. Het Uitbreidingsplan van Warmond trekt de aandacht. De Vereeniging Oud-Leiden weerde zich. Het gaat er in hoofdzaak om te voorkomen dat een laag gelegen deel, over de wateren, aan den Westkant van de dorpskom, niet bebouwd zal worden uit schoonheidsoverwegingen. Een oud huis op Terschelling verdient gered en hersteld te worden, zoowel om den gevel als om het inwendige. Het is eigenlijk aangewezen voor een klein museum. De vele vacantiegangers zullen des zomers de kosten wel goed maken. Het Bathinge Schut, een primitief sluisje bij Dwingeloo, Drenthe, werd op aan dringen van Heemschut hersteld door de Stichting „Oud-Drenthe". Nu loopt er echter geen water meer door. Aan den Waterstaat is gevraagd dit in eere herstelde Bathinge Schut ook enkele druppelen waters te gunnen. Te Haarlem zal de oude Oud-Katholieke kerk, een achttiende-eeuwsche schuilkerk, verdwijnen, omdat deze Kerkelijke Gemeente een nieuw kerkgebouw laat maken. In overleg met de Vereeniging „Haerlem" werd getracht deze schuilkerk te behouden. Dit bleek echter weinig zin te hebben omdat de versierende deelen van het interieur worden medegenomen naar het nieuwe gebouw. Dan blijft er niet veel beziens waardigs over. r:;^ heemschut

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1937 | | pagina 1