MAMDBIADWI DEfj DOKID MEEHSCnU TWEEDE TENTOONSTELLINGS NUMMER PedacIïë em .SECPETAPI/AT HEEPENGPACHTI 495AM5TERDAM ia°. 4 t1DE JAARGANG APRIL 1934 EEHSCHU

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1934 | | pagina 1