MAMDBIADNAM DEI DOMD HEEMSCHU PedacIë en ■5ECPETAPIAXT HEEPEN6PACHTI 495AH5TERDAM H°. II NOV. gDE JAARGANG 1932 EEMSCHU

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1932 | | pagina 1