HEEMSCHUT Den medewerkers uit velerlei plekken in Nederland dient dank gebracht voor hun mede werking, inzake de verstrekking van actueele bijdragen. Het blad blijkt steeds in een behoefte te voorzien, de band te vormen tot' de leden en tot de pers. Adviesbureau. Over velerlei werd advies uitgebracht: over boomen en boomgroepen, over pompen en bruggetjes, over oude' huizen, gevels, boerderijen, molens, over monumenten verordeningen, welstandsbepalingen j| 't meest echter over leelijke huizen. Deze werkzaamheden gaan uitgroeien tot een soort industrie. Eiken dag brengt de post groote couranten met dorpsbouwplannen. Een monstercollectie in den dubbelen zin des woords. Die worden dan voor een klein deel goedgekeurd, voor een klein deel een weinig gecorrigeerd, doch voor het overgroote deel vervangen door nieuwe ontwerpen. Dat doet dan grootelijksch de heer C. D. VAN REIJENDAM, sedert 10 jaren aan het Adviesbureau verbonden. Voor enkele jaren mochten wij als een soort humor-ideaal stellen „een huis per dag". Nu is dit tot 'n galgenhumor geworden want in een jaar, tellende rond 250 heele werkdagen, werden 405 adviezen verstrekt, waarvan 348 nieuwe ontwerpen, dit is dus anderhalf huis per dag. Het Adviesbureau, uitgegroeid als het nu is, moet noodzakelijk op andere wijze georganiseerd worden. Hierover zijn de gedachten nog niet vast, zoodat het Bestuur nog niet met voorstellen komen kan. Een staatje hieronder gevoegd, 'geeft een inzicht, in het aantal verwerkte adviezen en waar dit geschiedde. io -- Dit is zoo in groote lijn wat Heemschut deed in 1930. Dit verslag kan niet beëindigd worden zonder dank aan de Pers, die steeds zooveel deed in velerlei vorm om de Heemschutgedachte te bevorderen, aan de Provinciale Besturen, aan de Gemeentebesturen voor de directe eh moreele hulp bij Heemschut's fraai werk, de strijd voor het behoud der schoonheid van Nederland. De Secretaris, A. A. KOK. j Gemeente Voor advies Nieuw ontwerp Gemeente Voor advies Nieuw ontwerp Aalst Waalre 2 1 Obdam 1 1 Abcoude Baambrugge 16 13 Oirschot 24 24 Abcoude Proostdij 8 6 i Oisterwijk 43 30 Bnelle 1 1 Ommen 7 7 Castricum 1 1 I Oosterhout 13 12 Edam 4 4 Oosthuizen 1 1 Geldrop 39 33 l Oude Niedorp 10 9 Gemert 2 2 Oudorp 2 2 Ginneken 5 5 1 Princenhage 37 31 Goirle 2 2 Purmerend 20 15 Harenkarspel 10 Raamsdonk 1 1 Hillegom 58 55 Rosmalen 2 2 Hoogeveen 1 1 i Uithoorn 6 6 Leerdam 3 3 Valkenswaard 2 2 Lisse 2 2 Vlissingen 3 3 Meppel 1 1 Vught 40 35 St. Michielsgestel 1 0 1 Waalwijk 3 3 Nieuwenhoorn 1 1 W armenhuizen 5 4 Nieuwe Niedorp 14 9 Warmond 10 6 Noord wijk 4 4 f Totaal 405 348

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1931 | | pagina 9