BOND HEEMSCHUT BESCHERMVROUWE H. M. DE KONINGIN EERE-VOORZITTER Dr. J. TH. DE VISSER Het Bestuur is samengesteld uit: VOORZITTER Mr. J. A. VAN SONSBEECK, SECRETARIS A. A. KOK, PENNINGMEESTER, Gironummer 124326. G. A. POS, J. R. KONING, Mr. P. G. VAN TIENHOVEN, EDO J. BERGSMA, Prof. Dr. H. BRUGMANS, Mr. W. B. BUMA, Mr. D. CRENA DE JONGH, W. CROOCKEWIT W.A.z., A. A. G. VAN ERVEN DORENS, W. GRAADT VAN ROGGEN, Prof. Dr. L. KNAPPERT, C. R. T. Baron KRAYENHOFF, HENRI POLAK, J. P. STRIJBOS, D. F. TERSTEEG, Tuinarchitect, "jhr. JAN FEITH N. OTTEMA, Mr. W. C. WENDELAAR, J. L. TADEMA, Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam. Enschedé. Amsterdam. Marssum. Amsterdam. Amersfoort. Arnhem. Utrecht. Oegstgeest. Utrecht. Laren (N.-H.) Bentveld. Naarden. 's-Gravenhage. Leeuwarden. Alkmaar. Haarlem. De vijf eerstgenoemden vormen het Dagelijksch Bestuur. Het Secretariaat voor het Bestuur en voor het Adviesbureau is Heerengracht 495, Amsterdam. De leden van den Bond Heemschut zijn over het algemeen vereenigingen. Zij betalen als contributie 1 pCt. van hun contributie met een minimum van f5.— en een maximum van f50. Particulieren kunnen buitengewoon lid zijn en betalen voor contributie en het Maandblad per jaar tezamen f5.—, f7.50, f 10.—f 15.f20.—, f25.— naar verkiezing. Gemeentebesturen, vooral zij die gebruik maken van het Adviesbureau en andere lichamen of personen, kunnen donateur van Heemschut worden voor een minimum bijdrage van f 25.per jaar.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1931 | | pagina 16